Hjem
Klubbnyheter
Aktivitetskalender
Bilder fra turer og treff
Klubbeffekter
Rabattavtaler
Om klubben
Vedtekter
Styret

Hamarløpet
Helgøya rundt

Noen motorveteraner
Eldre litteratur
Bryllupskjøring
Kontakt oss
Innmelding


LMK
Mjøsmarkedet
Facebook


Lenker


Kjøretøyinformasjon

Styret 2022

Styret i Motorveteranene Hedmark velges inn ved organisasjonens generalforsamling i februar hvert år. Styret som det ser ut etter generalforsamling februar 2020 er presentert nedenfor.

Verv Navn Telefon E-mail
Leder Unni Grytting
468 58 599
Send mail
Nestleder
Arve Fossum
926 69 313
Send mail
Sekretær
Jan Erik Søstuen
404 15 091
Send mail
Kasserer
Kjell Henning Paulsen
928 38 647
Send mail
Styremedlem
Ivar Skaaden
950 88 297
Send mail
Styremedlem
Trond Sønes
916 53 003
Send mail
Styremedlem
Gry Nordseng Smevoll
915 55 815
Send mail
Redaktør
Tore Rasen
905 52 371
Send mail
Matrikkelfører
Henning Ringsvold
918 75 095
Send mail

Andre aktuelle kontaktpersoner

Følgende personer har verv utenfor styret i Motorveteranene Hedmark som kan gjøre det aktuelt å ta kontakt.

Redaksjonskomité:

Verv Navn Telefon E-mail
Redaktør
Tore Rasen
905 52 371
Send mail
Redaksjonsmedlem
Geir Hovensjø
922 12 641
Send mail
Redaksjonsmedlem
Bjørn Gudem 928 38 187
Send mail
Redaksjonsmedlem
Ivar Skaaden
950 88 297
Send mail
Redaksjonsmedlem
Tor Ivar Breibrenna
900 67 710
Send mail
Redaksjonsmedlem
Per Erik Holland
905 99 707
Send mail

Web-ansvarlig:

Verv Navn Telefon E-mail
Web-redaktør Steinar Brekke 994 11 741 Send mail

Forsikringskomité

Verv Navn Telefon E-mail
Besikter
Kjell Arne Hoel 900 21 046  e. kl. 16.00
Send mail
Besikter
Per Fonnaas 908 93 848
Send mail

Valgkomité:

Verv Navn Telefon E-mail
Valgkomité Ove Nydal 924 95 772
Send mail
Valgkomité Bjørn Gudem 928 38 187
Send mail
Valgkomité Magne Nordseng 911 14 715
Send mail


Nettredaktør: Steinar Brekke | Webdesign: Stein A. Brekke