Om Motorveteranene Hedmark

Motorveteranene Hedmark ble stiftet i 1978 av noen entusiaster fra området rundt Hamar. Klubbens første navn var Motorveteranene Hamar. Etter noen år vokste klubben og medlemsmassen var nå spredt over hele Hedmark. Det føltes da riktigere å skifte navn til Motorveteranene Hedmark. Klubben har i dag medlemmer fra hele Østlandsregionen.


Klubbens hovedmål er å fremme bevaring av, forståelse for, og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy og innretninger som er 21 år og eldre, med hovedvekt på kjøretøy som er eldre enn 30 år. Kjøretøyet skal framstå i så historisk korrekt stand som mulig.
Som hjulgående fartøy er Skibladner æresmedlem av Motorveteranene Hedmark.

For tiden er vi ca 500 medlemmer som til sammen eier flere tusen kjøretøy. I vårt miljø er det alltid plass til flere, og vi vil gjerne ha deg med som medlem. Her er du velkommen! MVH er en klubb for alle som er opptatt av og interessert i gamle kjøretøy, maskiner og motorer. Alt fra riktig gamle messingbiler til motorsykler, stasjonærmotorer, amerikanske biler, nyttekjøretøy, traktorer og mikrobiler.

Motorveteranen er vårt medlemsblad. Bladet utgis 4-6 ganger i året. Her presenteres medlemmene og deres juveler. Restaureringsobjekter, godt bevarte originalkjøretøy og flotte restaurerte eksemplarer. Medlemmene har i tillegg mulighet til gratis annonsering innenfor kjøp og salg.
Motorveteranen holder svært høy standard, og kan nok sies å være blant de fineste klubb-bladene på markedet i dag. I tillegg kommer Klubbnytt som holder våre medlemmer oppdatert i forhold til hva som skjer til en hver tid.

Aktiviteter og møter:

Klubblokalet ligger på Gubberud i Ottestad, Gubberudvegen 114 B. Her holder vi stort sett åpent hver mandag fra kl. 18-20.30 (se aktivitetskalender) med foredrag og sosialt samvær. Som faste arrangement har vi Vårtreff på Stange Travbane (Kr. himmelfartsdag), Hamarløpet, Helgøya Rundt, Mjøsmarkedet og Julekuten. Klubben har siden oppstarten i 1978 arrangert fem store utstillinger, den første utenfor Hamarhallen i stiftelsesåret 1978, en i Hamarhallen og tre i Vikingskipet. I løpet av sesongen arrangeres også fellesutflukter.

Medlemskontingenten er kr. 400,- pr. kalenderår. Klikk her for informasjon om innmeldelse.

Forsikringsordning:

Gjennom klubbens LMK-tilslutning kan du som medlem få gunstig forsikring for ditt kjøretøy. Klubben har egne forsikringskonsulenter som bidrar med hjelp.


Nettredaktør: Steinar Brekke | Webdesign: Stein A. Brekke