Månedens bilde, februar 2023:Det er selvfølgelig hyggelig at stadig flere av våre hobbykjøretøy runder både 21 og 30 år. Men det å runde 100 er likevel udiskutabelt mer spesielt, og noe bare de aller færreste av selv dagens 30-åringer noen gang vil få oppleve. Kanskje kunne det være en idé for redaksjonskomiteen å innføre en fast spalte i bladet viet de av våre veterane kjøretøy som runder 100 år? Mange har allerede rundet, og stadig flere står for tur, dette er lett tilgjengelig stoff!

Uansett, denne 100-åringen fotograferte jeg nedenfor Nashoug gård i Vang første nyttårsdag i år, Sigvald Buvikens 1923 Ford modell T Touring.

Foto: S. BrekkeMarsbildet vil bli trukket blant ditt og øvrige medlemmers bidrag!
Bidrag sender du hit!
Nettredaktør: Steinar Brekke | Webdesign: Stein A. Brekke